Stiftelsen SINTEF og Stiftelsen Norges Byggforskningsinstitutt

Berørte markeder ikon Berørte markeder: FoU innen bygg, anlegg og eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Stiftelsen SINTEF (org.nr. 948 007 029) og Stiftelsen Norges Byggforskningsinstitutt (org.nr. 943 813 361).Meldt til Konkurransetilsynet