Bankenes Betalingssentral AS, ACOS Invest AS og REEX AS – ACOS AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utvikling og salg av programvarer til offentlig forvaltning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bankenes Betalingssentral AS (org.nr. 975 946 231), ACOS Invest AS (org.nr. 983 044 115) og REEX AS (org.nr. 988 898 945), kjøp av henholdsvis 34 prosent, 40 prosent og ca. 10 prosent av aksjene i ACOS AS (org.nr. 968 041 819).Meldt til Konkurransetilsynet