Lillestrøm Vaskeri Holding AS – Lillestrøm Vaskeri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: vaskerivirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lillestrøm Vaskeri Holding AS (org.nr. 988 672 378), kjøp av de resterende 50 prosent av aksjene i Lillestrøm Vaskeri AS (org.nr. 813 923 742).Meldt til Konkurransetilsynet