Imperial Tobacco Overseas Holdings Limited – Gunnar Stenberg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: import og distribusjon av tobakksprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Imperial Tobacco Overseas Holdings Limited (org.nr. 03574128, UK), kjøp av aksjer i Gunnar Stenberg AS (org.nr. 916 243 103) som medfører kontroll over selskapet.Meldt til Konkurransetilsynet