API Mattias Skytters vei 2 AS – Næringseiendommen Mattias Skytters vei 2

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

API Mattias Skytters vei 2 AS (org.nr. 989 090 836), kjøp av næringseiendommen Mattias Skytters vei 2.Meldt til Konkurransetilsynet