Norconsult AS – Sivilingeniørene Grønstad og Tveito AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: rådgivningstjenester innen bygg- og prosjektadministrasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norconsult AS (org.nr. 962 392 687), kjøp av samtlige aksjer i Sivilingeniørene Grønstad og Tveito AS (org.nr. 912 139 549).Meldt til Konkurransetilsynet