Welldynamics B.V. – Wood Group Production Technology AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: komplettering av olje- og gassbrønner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Welldynamics B.V. (org.nr. 28089982, Amsterdam, Nederland), oppkjøp av Wood Group Production Technology AS (org.nr. 982 711 665).Meldt til Konkurransetilsynet