Talisman Energy Resources Limited – Paladin Resources PLC

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utvinning av råolje og naturgass, utvikling, produksjon og salg av råolje og naturgass, samt rørtransport av gass og olje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Talisman Energy Resources Limited (org.nr. 05542359, Canada), kjøp av samtlige aksjer i Paladin Resopurces PLC (org.nr. SC149507, UK).Meldt til Konkurransetilsynet