Norconsult AS – AS Garmann & Co Rådgivende ingeniører

Berørte markeder ikon Berørte markeder: teknisk rådgivning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norconsult AS (org.nr. 962 392 687), oppkjøp av AS Garmann & Co Rådgivende ingeniører (org.nr. 929 122 402).Meldt til Konkurransetilsynet