Kenmore Investment Ltd. – Fire norske eiendomsselskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kenmore Investment Ltd. (UK), kjøp av samtlige aksjer i Askeladden Eiendom AS (org.nr. 959 588 023),Dovre Eiendom AS (org.nr. 982 735 459), Skage Eiendom AS (org.nr. 981 957 407) og Ausenfjell Eiendom AS (org.nr. 977 539 498).Meldt til Konkurransetilsynet