Birger N. Haug AS og Bilgruppen AS – Aerogruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av nye og brukte motorvogner, samt verkstedtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Birger N. Haug AS (org.nr. 952 335 863), kjøp av samtlige aksjer Aerogruppen AS (org.nr. 985 873 623), med datterselskapet Aeroauto AS (org.nr. 876 785 382) og Aeroauto AS’ datterselskap Aerofinans AS (org.nr. 980 709 787). Deretter overdragelse av 50 prosent av aksjene i Aerogruppen AS til Bilgruppen AS (org.nr. 987 701 137).Meldt til Konkurransetilsynet