Alliance UniChem Norge AS – Venkes Bandasje & Helseutstyr AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for helse- og sykepleieartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alliance UniChem Norge AS (org.nr. 982 547 822), oppkjøp av Venkes Bandasje & Helseutstyr AS’ (org.nr. 983 227 465) bandasjistvirksomhet.Meldt til Konkurransetilsynet