Norsea Group AS – Dusavika Havn AS og Dusavika Havn II AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendommer på Dusavika havn i Stavanger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsea Group AS (org.nr. 917 637 393), oppkjøp av Dusavika Havn AS (org.nr. 982 805 252) ogDusavika Havn II AS (org.nr. 988 331 813).Meldt til Konkurransetilsynet