NG Kiwi Romsdal og Nordmøre AS – Per Christian Hostad AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Romsdal og Nordmøre AS (org.nr. 987 635 924), overtakelse av virksomheten i Per Christian Hostad AS (org.nr. 968 411 071).Meldt til Konkurransetilsynet