Storebrand Kjøpesenter Holding AS – Trøndelag Investeringsselskap AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kjøpesentre

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storebrand Kjøpesenter Holding AS (org.nr. 876 734 702), kjøp av samtlige aksjer i Trøndelag Investeringsselskap AS (org.nr. 810 412 402).Meldt til Konkurransetilsynet