YIT Building Systems AS – Nortelco System-Teknikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for audiovisuelt utstyr og elektroinstallasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

YIT Building Systems AS (org.nr. 959 069 743), overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Nortelco System-Teknikk AS (org.nr. 925 994 723).Meldt til Konkurransetilsynet