Warburg Pincus & Co – Multinational Automated Clearing House S.a.r.l.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Selskapene har ingen overlappende virksomhet i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Warburg Pincus & Co (org.nr. 13 63 58 475, USA), oppkjøp av Multinational Automated Clearing House S.a.r.l. (org.nr. B 89.824, Luxembourg).Meldt til Konkurransetilsynet