WarrenWicklund Asset Management – Sunndal Collier Institusjonell Forvaltning

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for aktiv forvaltning av investorers verdipapirporteføljer, markedsføring av finansielle instrumenter, formidling av ordre om verdipapirer og andeler i verdipapirfond uten at det foretas oppgjør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

WarrenWicklund Asset Management ASA (org.nr. 979 967 837), overføring av virksomhet fra Sunndal Collier Institusjonell Forvaltning ASA (org.nr. 980 050 211).Meldt til Konkurransetilsynet