SpareBank 1 Skadeforsikring AS og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for skadeforsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SpareBank 1 Skadeforsikring AS (org.nr. 975 966 372) og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag AB (svensk org.nr. 516401-7799), opprettelse av nytt fellesforetak.Meldt til Konkurransetilsynet