Apollo Management V Inc – Cendant International Holdings Ltd

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utvikling av medlemstjenester for banker og andre bedrifter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Apollo Management V Inc (reg. USA), kjøp av samtlige aksjer i Cendant International Holdings Ltd (org.nr. 03458969, UK).Meldt til Konkurransetilsynet