Shine Club AS, Nye Shine Club AS, Norvital AS, Nye Norvital AS, Nordic Health AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: helsekostmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Shine Club AS (org.nr. 979 705 573) og Nye Shine Club AS (org.nr. 988 393 495), og foretakssammenslutning mellom Norvital AS (org.nr. 980 491 250) og Nye Norvital AS (org.nr. 988 393 517). Nye Shine Club AS og Nye Norvital AS, de overtakende selskaper i de to fusjonene, er heleide datterselskaper av Nordic Health AS (org.nr. 988 393 460).Meldt til Konkurransetilsynet