AS Sporveisbussene – Arctic Express Buss og Reisebyrå AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: persontransport med buss

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AS Sporveisbussene (org.nr. 977 495 989), oppkjøp av Arctic Express Buss og Reisebyrå AS (org.nr. 985 194 521).Meldt til Konkurransetilsynet