Box Delivery Norge AS – Gardermoen Distribusjonsservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: ekspress-transport og -distribusjon av gods

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Box Delivery Norge AS (org.nr. 979 427 107), kjøp av samtlige aksjer i Gardermoen Distribusjonsservice AS (org.nr. 980 467 007).Meldt til Konkurransetilsynet