Lagrummet December nr 1058 AB – Inflight Services Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ingen overlapppende aktivitet i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lagrummet December nr 1058 AB (svensk org.nr. 556680-2830), kjøp av samtlige aksjer i Inflight Services Norway AS (org.nr. 983 081 118).Meldt til Konkurransetilsynet