JC Jeans & Clothes AS – Tromsø Mote AS, Jeans Center Ski AS og Fagereng AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av moteklær

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

JC Jeans & Clothes AS (org.nr. 961 313 880), kjøp av samtlige aksjer i Tromsø Mote AS (org.nr. 984 931 107), Jeans Center Ski AS (org.nr. 982 975 034) og Fagereng AS (org.nr. 984 673 000).Meldt til Konkurransetilsynet