AGR Ability Group AS – Drilling Production Technology AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av konsulentbistand til offshoreindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AGR Ability Group AS (org.nr. 986 922 113), kjøp av samtlige aksjer i Drilling Production Technology AS (org.nr. 984 705 093).Meldt til Konkurransetilsynet