Intersport CC Drammen AS – Betero AS og to G-Sport-butikker

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for sportsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Intersport CC Drammen AS (org.nr. 921 329 717), oppkjøp av G-Sport Gulskogen AS (org.nr. 971 163 844) og G-Sport Krokstadelva AS (org.nr. 962 319 386), samt fusjonering av Betero AS (org.nr. 979 846 061) inn i morselskapet.Meldt til Konkurransetilsynet