Wood Mackenzie Holdings Limited – Wood Mackenzie Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: industrivirksomhet, engineering, laboratorier, informasjonsvirksomhet og konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wood Mackenzie Holdings Limited (skotsk org.nr. SC282605), oppkjøp av Wood Mackenzie Limited (skotsk org.nr. SC222302).Meldt til Konkurransetilsynet