Beaulieu Kunststoffen NV – Berry Floor Group NV og Beaulieu Kruishoutem NV

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for trebaserte gulvprodukter og markedet for gulvtepper

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Beaulieu Kunststoffen NV (belgisk org.nr. 442824497), oppkjøp av datterselskaper i Berry Floor Group NV (belgisk org.nr. 70215902) og Beaulieu Kruishoutem NV (belgisk org.nr. 447505441).Meldt til Konkurransetilsynet