ECO-Boråstapeter AB – Borge Holding AS og John O Borge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: tapet- og malingmarkedene

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ECO-Boråstapeter AB (svensk org.nr. 556006-0625), oppkjøp av Borge Holding AS (org.nr. 885 449 042) og John O Borge AS (org.nr. 935 108 543).Meldt til Konkurransetilsynet