Fokus Bank ASA – Krogsveen Telemark AS og Krogsveen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmegling og utlån til privatkunder

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fokus Bank ASA (org.nr. 810 969 652), oppkjøp av Krogsveen Telemark AS (org.nr. 950 007 613) og Krogsveen AS (org.nr. 982 736 927).Meldt til Konkurransetilsynet