DeepOcean AS – Oceanteam AS og Oceanteam Shipping AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: subsea services offshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DeepOcean AS (org.nr. 980 722 805), oppkjøp av Oceanteam AS (org.nr. 948 230 798) og Oceanteam Shipping AS (org.nr. 979 456 107).Meldt til Konkurransetilsynet