Jotunfjell Partners AS – SAS Trading Norway AS, Euroshop Retail Sweden AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av tekstil/klær til damer og herrer, salg av reiseartikler, leker og klær til barn og taxfree-varer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jotunfjell Partners AS (org.nr. 937 007 396), kjøp av samtlige aksjer i SAS Trading Norway AS (org.nr. 986 958 142) og Euroshop Retail Sweden AB (svensk foretaksnr. 556053-6459).Meldt til Konkurransetilsynet