Panalpina World Transport (Holding) Ltd. – Sju norske selskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: godstransport (land, sjø og luft) og diverse tilstøtende tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (org.nr. CH 280.3.915.020-8, Sveits), kjøp av samtlige aksjer i følgende sju selskaper