Anthon B Nilsen Utdanning AS – Nordisk Institutt for Scene og Studio AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: I meldingen er det oppgitt at partene ikke har overlappende virksomhet i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Anthon B Nilsen Utdanning AS (org.nr. 980 762 831), kjøp av 66 prosent av aksjene i Nordisk Institutt for Scene og Studio AS (org.nr. 984 057 296).Meldt til Konkurransetilsynet