Norges Handels og Sjøfartstidende AS – SmartCom Interaktive AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: I meldingen er det oppgitt at partene ikke har overlappende virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norges Handels og Sjøfartstidende AS (org.nr. 914 744 121), kjøp av 51 prosent av aksjene i SmartCom Interaktive AS (org.nr. 976 535 952) av ASEB Invest AS (org.nr. 980 818 195) og Bjørn Engberg.Meldt til Konkurransetilsynet