Kjeldstad Holding AS og Støren Trelast AS – Støren Treindustri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De berørte markedene er markedene for sagbruk og trelast, råbygg til boligenheter, oppføring av hytter og bolighus samt butikkhandel av byggevarer og trelast

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kjeldstad Holding AS (org.nr. 950 939 834) og Støren Trelast AS (org.nr. 916 397 488), felles kontroll ved oppkjøp av Støren Treindustri AS (org.nr. 963 434 472).Meldt til Konkurransetilsynet