Kjeldstad Holding AS og Støren Trelast AS – Støren Treindustri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De berørte markedene er markedene for sagbruk og trelast, råbygg til boligenheter, oppføring av hytter og bolighus samt butikkhandel av byggevarer og trelast

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: *

Kjeldstad Holding AS (org.nr. 950 939 834) og Støren Trelast AS (org.nr. 916 397 488), felles kontroll ved oppkjøp av Støren Treindustri AS (org.nr. 963 434 472).Meldt til Konkurransetilsynet