Compagnie Générale de Géophysique – Exploration Resources ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for oljeservice og marin seismikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Compagnie Générale de Géophysique (fransk org.nr. RCS Evry B.969 202 241), oppkjøp av Exploration Resources ASA (org.nr. 987 264 020).Meldt til Konkurransetilsynet