Guldskålen D 605 AB – Flextronics Network Services Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: tele- og datakommunikasjon, bredbånd, mobilnettverk og kringskasting

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Guldskålen D 605 AB (svensk org.nr. 556670-2147), overtakelse av alle aktiviteter i Flextronics Network Services Holdings datterselskaper, bl.a. Flextronics Network Services Norway AS (org.nr. 979 620 039).Meldt til Konkurransetilsynet