Orkla ASA – Collett Pharma AS og Pronova Biocare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for tran, Omega 3-produkter, kombinasjonsprodukter, vitaminer og mineraler, samt naturmidler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Orkla ASA (org.nr. 910 747 711), kjøp av samtlige aksjer i Collett Pharma AS (org.nr. 986 519 904) fra to investeringsfond forvaltet av Ferd Equity Partners AS. I tillegg overtar Orkla ASA blant annet rettigheter til merkevarene Triomega, Triomar og Pikasol fra Pronova Biocare AS (org.nr. 914 183 987) gjennom en overføringsavtale.Meldt til Konkurransetilsynet