Aker Westfish AS – West Fish-Aarsæther AS og Nordic Sea Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: fangst og tilvirkning av hvit fisk fanget i norsk økonomiske sone og i Barentshavet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aker Westfish AS (org.nr. 887 958 882), kjøp av samtlige aksjer i West Fish-Aarsæther AS (org.nr. 944 519 122) og 18,11 prosent av aksjene i Nordic Sea Holding AS (org.nr. 957 912 109). West Fish-Aarsæther AS eier 46,97 prosent av aksjene i Nordic Sea Holding AS, hvilket innebærer at Aker Westfish AS oppnår kontroll over begge foretakene.Meldt til Konkurransetilsynet