COOR Service Management AS – EDB Business Partner Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: administrative tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

COOR Service Management AS (org.nr. 983 219 721), overdragelse av et virksomhetsområde innen EDB Business Partner AS (org.nr. 933 012 867).Meldt til Konkurransetilsynet