NMD Grossisthandel AS – Apotek Idun Sandnessjøen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: apotekmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NMD Grossisthandel AS (org.nr. 982 187 168), kjøp av resterende aksjer i Apotek Idun Sandnessjøen AS (org.nr. 983 090 656). NMD Grossisthandel AS eide fra før 34 prosent av aksjene.Meldt til Konkurransetilsynet