Skandinaviska Enskilda Banken AB – Privatbanken ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: banktjenester, betalingsformidling og utstedelse av betalingskort

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Skandinaviska Enskilda Banken AB (svensk org.nr. 502032-9081), oppkjøp av Privatbanken ASA (org.nr. 982 582 709).Meldt til Konkurransetilsynet