Cummins Norway AS – Cummins Diesel Salg og Service AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg og installasjon av dieselmotorer, samt service og vedlikehold av dieselmotorer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cummins Norway AS (org.nr. 987 989 688), oppkjøp av virksomheten i Cummins Diesel Salg og Service AS (org.nr. 948 555 867).Meldt til Konkurransetilsynet