Advent International Corporation – Anglo American plc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: elektronisk industri, papir og emballasje, samt boreutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Advent International Corporation, oppkjøp av Anglo American plc (org.nr. 3564138, UK).Meldt til Konkurransetilsynet