Charterhouse Capital Limited – Cannon Avent Group plc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon, markedsføring og salg gjennom detaljister av barneprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Charterhouse Capital Limited (org.nr. 4220424, UK), oppkjøp av Cannon Avent Group plc (org.nr. 2437245, UK).Meldt til Konkurransetilsynet