Sparebanken Møre – Krogsveen Raknes AS og Paulsen & Bakke AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bankvirksomhet og eiendomsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sparebanken Møre (org.nr. 937 899 319), kjøp av samtlige aksjer i Krogsveen Raknes AS (org.nr. 963 800 916) og Paulsen & Bakke AS (org.nr. 832 137 022).Meldt til Konkurransetilsynet