Curver Scandinavia AB – Newell Rubbermaid Scandinavia AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: plastprodukter til husholdninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Curver Scandinavia AB (svensk foretaksnr. 556666-8561), oppkjøp av deler av virksomheten i Newell Rubbermaid Scandinavia AB (svensk foretaksnr. 556391-9728).Meldt til Konkurransetilsynet