Home Invest AS og Capona AB – Choice Hotels Scandinavia ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av hotelleiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Home Invest AS (org.nr. 982 410 614) og Capona AB (svensk foretaksnr. 556547-6073), aksjonæravtale som gir selskapene felles kontroll over Choice Hotels Scandinavia ASA (org.nr. 917 991 014) (vertikalt oppkjøp).Meldt til Konkurransetilsynet